1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

1.1. Nämä Ostoehdot (jäljempänä Ehdot) määrittävät SAFFORT NORTHERN EUROPE tavaroita ostavan henkilön (jäljempänä Ostaja) ja SAFFORT NORTHERN EUROPE (jäljempänä Myyjä) keskinäiset oikeudet, velvollisuudet ja vastuut, kun Ostaja ostaa tavaroita verkkokaupasta. Ostamalla tuotteita verkkokaupasta Ostaja hyväksyy näiden Ehtojen täytäntöönpanon.

1.2. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa, korjata tai täydentää Ehtoja milloin tahansa lakisääteisiä vaatimuksia noudattaen.

2. MYYNTI- JA MYYNTISOPIMUKSEN TEKOHETKI

2.1. Ostajan ja Myyjän välinen osto- ja myyntisopimus tulee voimaan siitä hetkestä lähtien, kun Ostaja luo verkkokaupassa ostoskorin, määrittää toimitusosoitteen, valitsee maksutavan, tutustuu Ehtoihin ja painaa vahvistuspainiketta ja näin ollen lähettää tilauksensa edelleen ja vahvistaa ostoksensa. Sopimus on voimassa, kunnes tämän sopimuksen mukaiset velvoitteet on täytetty kokonaisuudessaan. Jos Ostaja ei hyväksy kaikkia Ehtoja tai osaa niistä, hän ei tee tilausta.

3. OSTAJAN OIKEUDET

3.1. Ostajalla on oikeus ostaa tuotteita verkkokaupasta näiden Ehtojen ja Suomen tasavallan lainsäädännön mukaisesti.

3.2. Ostajalla on oikeus irtisanoa (syytä ilmoittamatta) verkkokaupassa Myyjän kanssa solmittu tavaroiden osto- ja myyntisopimus (tässä kohdassa mainittuijen poikkeuksien mukaisesti). Hänen tulee ilmoittaa siitä Myyjälle viimeistään 30 päivän kuluessa tavaroiden toimituspäivästä.

3.3. Ostajalla on oikeus peruuttaa Myyjän kanssa verkkokaupassa solmittu osto- ja myyntisopimus ja sitä ei sovelleta seuraaviin sopimuksiin:

3.3.1. Sopimukset, jotka koskevat käyttäjän erityisohjeiden mukaan valmistettuja tai koottuja tuotteitta, joita ei ole valmistettu tai koottu tilaustyönä ja jotka on valmistettu käyttäjän henkilökohtaisten valintojen mukaan.

3.3.2. Sopimukset, jotka liittyvät käyttäjän erikoistilauksen mukaan tilattuihin tavaroihin, eli tavarat, joita ei säilytetä Myyjän varastossa (kaikki tavarat, joiden toimitusaika on yli viisi päivää) ja sellaiset, jotka toimitetaan vain Ostajan tilauksen mukaan.

3.4. Ostajalla on oikeus palauttaa tavarat Myyjälle ja saada tavaroista maksamansa varat kokonaisuudessaan takaisin seuraavissa tapauksissa:

3.4.1. Tuotteiden toimituksesta on kulunut alle 30 päivää.

3.4.2. Tuote ei ole vaurioitunut ja muut ulkoiset tekijät eivät ole vaikuttaneet siihen.

3.4.3. Tuote palautetaan sen alkuperäisessä pakkauksessa, eli siinä, jossa se toimitettiin Ostajalle.

3.5. Tehtyään päätöksen tuotepalautuksesta, Ostajan tulee täyttää vapaamuotoinen tavaroiden palautuslomake. Tässä kohtaa asiakkaan tulee ilmoittaa henkilötietonsa – mukaan lukien nimi, osoite, tilausnumero sekä palautuksen syy - ja lomake on toimitettava Myyjälle.

3.6. Palautustapauksissa Saffort (Myyjä) kattaa palautukseen liittyvät kustannukset.

3.7. Ilmaisen palautuksen yhteydessä tarjottujen lisäpalveluiden kustannuksia ei palauteta Ostajalle (näihin kuuluvat esim. asennus ja puhelut asiantuntijoille).

3.8. Kun tuote on palautettu Myyjälle, se tarkastetaan 15 kalenteripäivän kuluessa. Näin Myyjä selvittää, voidaanko tuotteelle myöntää ilmainen palautus. Kun Myyjä on vahvistanut, että tuote ei ole vaurioitunut ja että sen palautus on asiakkaalle maksuton, tuotteesta maksetut varat palautetaan Ostajalle 15 kalenteripäivän kuluessa suoritetusta tarkastuksesta.

3.9. Virheellisen tai huonolaatuisen tuotteen palautuksen yhteydessä Myyjällä on velvollisuus vastaanottaa sellaiset tuotteet ja korvata ne vastaavilla tuotteilla tai palauttaa Ostajan pyynnöstä tuotteesta maksetut varat.

4. OSTAJAN VELVOLLISUUDET

4.1. Ostajan on maksettava tavaroiden kokonaishinta ja niille tilattu toimitus sekä muut maksut (mikäli ne on mainittu sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä) ja hyväksyttävä ostoksensa. Ostaja voi maksaa tilaamansa tuotteet usealla tavalla: verkossa nettipankin kautta - tässä kohtaa verkkokaupasta tarjotaan sitä varten linkki (jos Myyjä on tehnyt sitä vastaavan sopimuksen Ostajan pankin kanssa); kun maksu suoritetaan ennakkomaksulaskun mukaisesti; kun asiakas on tehnyt leasing-sopimuksen; kun tuotteista on maksettu täysi rahasumma verkkokaupassa; Ostaja voi myös maksaa summan käteisellä tai pankkikortilla (ei koske American Express-kortteja) tuotteita toimittavalle kuljetusyhtiölle – kyseinen menetelmä koskee vain varastossa säilytettäviä vakiokassakaappeja, ei tilaustyönä valmistettuja tuotteita.

4.2. Jos Ostajan rekisteröintilomakkeessa annetut tiedot muuttuvat, Ostajan tulee välittömästä päivittää ne.

4.3. Ostajan tulee vahvistaa maksutilaus verkkopankissaan; siihen tarjotaan verkkokaupasta linkki (jos Myyjä on tehnyt sitä vastaavan sopimuksen Ostajan pankin kanssa) tai hän voi halutessaan myös suorittaa maksun muusta pankista. Jos Ostaja maksaa tavarat ennakkomaksulaskulla, hänen on suoritettava maksu ennen ennakkomaksulaskun erääntymistä. Jos Ostaja ei suorita maksua määräajan kuluessa, mikäli maksutilausta ei vahvisteta tai mikäli Myyjälle ei sähköpostitse ilmoiteta maksun suorituksesta, Myyjällä on oikeus katsoa, että ostaja on kieltäytynyt tavaroiden osto- ja myyntisopimuksesta ja näin olleen peruuttaa vastaanotettu tilaus.

4.4. Tuotteen ostamisen jälkeen Ostajan tulee noudattaa kaikkia Myyjän menettelyohjeita ja käyttää tuotetta tiukasti toimitettujen käyttöohjeiden mukaisesti. Muussa tapauksessa Myyjä ei ole vastuussa tuotevioista, niiden turvallisuustasosta, eikä samalla myöskään sitoudu noudattamaan Valmistajan myöntämiä takuita.

4.5. Ostajan on noudatettava muita Suomen tasavallan sääntöjen ja lainsäädännön määräämiä vaatimuksia.

5. MYYJÄN OIKEUDET

5.1. Jos Ostaja yrittää vaikuttaa haitallisesti verkkokaupan toimintaan tai sen vakaaseen toimintaan, Myyjällä on oikeus rajoittaa tai poistaa asiakkaan oikeus vierailla verkkokaupassa. Myyjä ei tässä kohtaa ole vastuussa mahdollisista Ostajalle aiheutuneista taloudellisista menetyksistä.

5.2. Myyjä varaa oikeuden yksipuolisesti muuttaa näitä Ehtoja julkaisemalla ne verkkokaupan verkkosivuilla. Muutokset astuvat voimaan julkaisupäivästä alkaen ja koskevat kaikkia julkistamisen jälkeen suoritettuja tapahtumia.

5.3. Verkkosivuston tekstit ja grafiikat on suojattu tekijänoikeuslailla ja Suomen tasavallan vastaavilla oikeuksilla. Näitä saa kopioida ja tulostaa (ei koske kolmansien osapuolien tietoja). Jos kuitenkin julkaiset (lainaat) tämän verkkosivuston sisältöä tai siihen kuuluvia osia, tulee sinun ilmoittaa tiedon ensisijainen lähde (eli verkkosivusto ja sen kirjoittaja).

5.4. Myyjällä on muita Ehtojen ja Suomen tasavallan lakien mukaisia oikeuksia.

6. MYYJÄN VELVOLLISUUDET JA TAKUUT

6.1. Myyjän tulee varmistaa olennaiset edellytykset sille, että Ostaja voi käyttää verkkokaupan tarjoamia palveluita asianmukaisesti.

6.2. Myyjän on noudatettava näissä Ehdoissa asetettuja vaatimuksia.

6.3. Myyjä takaa tuotteiden laadun.

7. TUOTTEIDEN TOIMITTAMINEN

7.1. Tuotteet toimitetaan ja puretaan ilmaiseksi Suomessa. Se koskee Ostajan ilmoittamaa toimituspaikkaa ja sijaintia joka on lähimpänä rakennuksen etuovea. Jos rakennuksen tai muun Ostajan määrittelemän paikan viereen ei pääse ajoneuvolla, lasti puretaan lähimpään mahdolliseen kohtaan, johon ajoneuvolla on pääsy

7.2. Kuljetuspalvelu on saatavilla Ostajan pyynnöstä. Tästä neuvotellaan henkilökohtaisesti sähköpostitse.

7.3. Jos tavaroiden paino ei ylitä 30 kg, tavarat kannetaan sisälle Ostajan ilmoittamaan rakennukseen, jossa ne  puretaan veloituksetta. 
Jos kassakaapin paino ylittää 30 kg, se toimitetaan veloituksetta kotisi ensimmäiselle ulko-ovelle.
Jos kassakaapin paino ylittää 30 kg, tuotteen toimitusmaksu sisälle toimistoon/asuntoon määrittyy tuotteen painon tai koon mukaan.

7.4. Tuotteiden toimituspalvelu sisälle ilmoitettuun asunnon/toimiston tilataan erikseen ennen tuotteiden ja valittujen palvelujen maksamista. Jos tuotteen paino ylittää 30 kg, Ostaja maksaa tuotteen toimituksen sisälle ilmoittamaansa toimistoon/asuntoon. Myyjän määrittelemissä yksittäistapauksissa toimituspalvelut maksaa Myyjä.

7.5. Tuotteen asennuspalvelu tilataan erillisesti, eikä sisälly hintaan.

7.6. Tuotteiden toimituksen yhteydessä Ostajan tai Ostajan edustajan on tarkistettava pakkauksen kunto sekä tuotteiden määrä, laatu ja luokittelu yhdessä kuljetusyrityksen edustajan kanssa.

7.6.1. Ostaja tai Ostajan edustajan ei tule vastaanottaa tavaroita, jos niihin kuuluvassa pakkauksessa on vikoja tai jos tavaroiden määrä, laatu ja luokittelu poikkeavat tilatusta. Tässä tapauksessa kuljetusyrityksen edustajan ja Ostajan tai Ostajan edustajan on yhdessä kirjattava ylös kaikki vahingot, otettava näistä kuva ja täytettävä vapaamuotoinen vahinkoraportti, jonka vastaanottaja ja kuljetusyrityksen edustajan on allekirjoitettava.

7.6.2. Kun Ostaja tai Ostajan edustaja hyväksyy lähetyksen ja allekirjoittaa kuljetusyrityksen edustajan elektronisen tai paperisen toimitusvahvistuksen sitä kommentoimatta, lähetyksen katsotaan olevan hyvin pakattu jolloin myös tavaroiden määrä, laatu ja luokittelu vastaavat Osto- ja myyntisopimuksen ehtoja ja vaatimuksia. Se tarkoittaa myös, että tietojenkeruulaitteessa tai tulostetussa toimitusvahvistuksessa määritellyt lisäpalvelut on toteutettu asianmukaisesti, ellei toisin ilmoiteta.

7.7. Kun tavarat on toimitettu ja siirretty Ostajan ilmoittamaan osoitteeseen, tavarat katsotaan luovutetuksi Ostajalle hyväksyipä tavarat Ostaja tai muu henkilö, joka vastaanottaa tavarat ilmoitetussa osoitteessa. Jos tuotteita ei toimiteta suunniteltuna toimituspäivänä, Ostajan on välittömästi ilmoitettava Myyjälle, mutta viimeistään seuraavana päivänä tuotteiden suunnitellusta toimituspäivästä.

7.8. Jos Ostaja ei vastaanota tavaroita, tulee hänen ilmoittaa vastaanottajan tiedot täyttäessään tilauksen toimitustiedot.

8. VASTUU

8.1. Ostaja vastaa rekisteröitymislomakkeessa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Ostaja on vastuussa rekisteröintilomakkeessa annetuista virheellisistä tai epätäsmällisistä tiedoista ja niihin kuuluvista seuraamuksista.

8.2. Suomen tasavallan lainsäädännön määräämän menettelyn mukaisesti osapuolet ovat vastuussa verkkokaupan kautta tehdyn osto- ja myyntisopimuksen rikkomisesta.

8.3. Myyjä ei ole vastuussa muiden yritysten verkkosivustolla annetuista tiedoista, vaikka Ostaja käyttäisi kyseisiä verkkosivustoja Myyjän verkkokaupassa olevien linkkien kautta.

8.4. Myyjä ei ole vastuussa Ostajan käyttämän tietokoneen tai matkapuhelimen näytön ominaisuuksista. siinä määrin että tuotteen väri, muoto tai muut ominaisuudet verkkosivuilla eivät täydellisesti vastaa tuotteen todellista kokoa, muotoa tai väriä.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

9.1. Painamalla tilausvahvistuspainiketta Ostaja vahvistaa, että hän ja hänen edustajansa (Ostaja on saanut edustajansa suostumuksen) suostuvat toimittamaan Myyjälle henkilötietonsa Ehdoissa ja rekisteröintilomakkeessa määrätyllä tavalla ja että he eivät vastusta Myyjän käsittelevän Ostajan ja/tai hänen edustajansa toimittamia henkilötietoja verkko-ostoksia kuuluvia tarkoituksia varten.

9.2. Myyjä sitoutuu olemaan siirtämättä henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman Ostajan suostumusta, paitsi Suomen tasavaltaa koskevien lakien edellyttämissä tilanteissa.

9.3. Painamalla tilausvahvistuspainiketta Ostaja vahvistaa, että hän ja hänen edustajansa (Ostaja on saanut edustajansa suostumuksen) suostuvat esittämään Myyjälle ja/tai tavaraa Myyjän ohjeistuksesta toimittavalle kolmannelle osapuolelle yhden seuraavista henkilöllisyystodistuksista, kun tavaroita noudetaan niille kuuluvasta noutopaikasta: passi, henkilöllisyyskortti, uudenmallinen ajokortti - Ostajan ja/tai hänen edustajansa tunnistamiseksi verkko-ostosta varten. Ostaja vahvistaa myös, että hän ja hänen edustajansa (Ostaja on saanut edustajansa suostumuksen) hyväksyvät sen, että kun tavaroita noudetaan noutopaikasta, Myyjä ja/tai tavarat Myyjän ohjeistuksen mukaisesti toimittanut kolmas osapuoli allekirjoittavat Ostajan ja/tai hänen edustajansa asiakirjan toimittamisen ja käsittelevät niihin kuuluvia tietoja (mukaan lukien mm. tietojen välittäminen Myyjälle - mutta ei näihin tietoihin rajoittuen) verkko-ostoksia varten.

9.4. Painamalla tilausvahvistuspainiketta Ostaja vahvistaa, että hän (jos Ostaja on yksityisasiakas ) ja/tai hänen edustajansa ovat tietoisia Myyjän oikeudesta tutustua Ostajaa käsitteleviin henkilötietoihin ja niiden käyttötarkoitukseen, oikeudestaan lain vastaisen käsittelyn tapauksessa vaatia henkilötietojensa oikaisemista, tuhoamista tai käsittelyn keskeyttämistä ja että Ostajalla on oikeus evätä henkilötietojen käsittely mitä tahansa tarkoitusta varten.

9.5. Painamalla tilausvahvistuspainiketta Ostaja vahvistaa, että hän ja/tai hänen edustajansa ovat tietoisia oikeudestaan kieltäytyä luovuttamasta henkilötietojaan. Samalla Ostaja hyväksyy, että henkilötiedot ovat tarpeellisia ja välttämättömiä Ostajan ja/tai Ostajan edustajan tunnistamista varten verkko-ostoksien yhteydessä. Näin ollen ostosopimusta ei voida tehdä ja/tai panna täytäntöön ilman henkilötietojen luovuttamista ja/tai suostumusta niiden käsittelyyn verkko-ostoksia varten.

10. TIETOJEN LÄHETTÄMINEN

10.1. Myyjä lähettää kaikki ilmoitukset Ostajan rekisteröintilomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.

10.2. Ostaja lähettää kaikki viestit ja kysymykset Myyjän verkkokaupan "Ota yhteyttä" -osiossa ilmoitettuun osoitteeseen.

11. LOPPUSÄÄNNÖKSET

11.1. Nämä ehdot eivät kuvaa tai heijasta Suomen tasavallan lainsäädännön mukaisia Ostajan (käyttäjän) oikeuksia, mikä koskee myös mahdollista ehtoja, jotka astuvat voimaan sopimattoman laatuisen tuotteen tai palvelun oston jälkeen.

11.2. Kaikki osto- ja myyntisopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet ostajan ja myyjän välillä ratkaistaan neuvotteluteitse. Jos sopimukseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Suomen tasavallan lainsäädännön määräämien menettelyjen mukaisesti.

SAFFORT NORTHERN EUROPE