1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

1.1. Nämä Ostoehdot (jäljempänä Ehdot) määrittävät www.saffort.fi-verkkokaupasta tavaroita ostavan henkilön (jäljempänä Ostaja) ja SAFFORT NORTHERN EUROPE (jäljempänä Myyjä) keskinäiset oikeudet, velvollisuudet ja vastuut, kun Ostaja ostaa tavaroita verkkokaupasta. Ostamalla tuotteita verkkokaupasta Ostaja hyväksyy näiden Ehtojen täytäntöönpanon.

1.2. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa, korjata tai täydentää Ehtoja milloin tahansa lainsäädännön asettamat vaatimukset huomioon ottaen.

2. MYYNTI- JA MYYNTISOPIMUKSEN TEKOHETKI

2.1. Ostajan ja Myyjän välinen osto- ja myyntisopimus tulee voimaan siitä hetkestä lähtien, kun Ostaja luo verkkokaupassa ostoskorin, määrittää toimitusosoitteen, valitsee maksutavan, tutustuu Ehtoihin ja painaa vahvistuspainiketta ja täten lähettää ja vahvistaa tilauksensa. Sopimus on voimassa, kunnes tämän sopimuksen mukaiset velvoitteet ovat täysin täyttyneet. Jos Ostaja ei hyväksy kaikkia Ehtoja tai osaa niistä, hän ei tee tilausta.

3. OSTAJAN OIKEUDET

3.1. Ostajalla on oikeus ostaa tuotteita verkkokaupasta näiden Ehtojen ja Liettuan tasavallan lainsäädännön mukaisesti.

3.2. Ostajalla on oikeus irtisanoa (antamatta siihen syytä) verkkokaupassa Myyjän kanssa solmittu tavaroiden osto- ja myyntisopimus (tässä kohdassa mainituin poikkeuksin) ilmoittamalla siitä Myyjälle viimeistään 30 päivän kuluessa tavaran toimituspäivästä.

3.3. Ostajan oikeutta purkaa Myyjän kanssa verkkokaupassa solmittu osto- ja myyntisopimus ei sovelleta seuraaviin sopimuksiin:

3.3.1. Sopimukset käyttäjän erityisohjeiden mukaan valmistetuista tai kootuista tuotteista, joita ei ole valmiiksi valmistettu tai koottu ja jotka on valmistettu käyttäjän henkilökohtaisten valintojen mukaan.

3.3.2. Käyttäjän erikoistilauksen mukaan tilattujen tavaroiden sopimukset eli tavarat, joita ei säilytetä Myyjän varastossa (kaikki tavarat, joiden toimitusaika on yli viisi päivää) ja jotka toimitetaan vain Ostajan tilauksen mukaan.

3.4. Ostajalla on oikeus palauttaa tavarat Myyjälle ja saada takaisin tavaroista maksettu summa kokonaisuudessaan seuraavissa tapauksissa:

3.4.1. Tuotteiden toimituksesta on kulunut alle 30 päivää.

3.4.2. Tuote ei ole vaurioitunut tai muuten ulkoisten tekijöiden vaikuttama.

3.4.3. Tuote palautetaan alkuperäisessä pakkauksessa, jossa se toimitettiin Ostajalle.

3.5. Tuotteiden palautuspäätöksen jälkeen Ostajan tulee täyttää vapaamuotoinen tavaroiden palautuslomake, jossa on oltava hänen henkilötietonsa - nimi, osoite, tilausnumero, palautuksen syy - ja toimitettava se Myyjälle.

3.6. Ilmaisen palautuksen yhteydessä Ostaja vastaa tuotteiden toimittamisesta Myyjälle ja siihen liittyvistä kustannuksista.

3.7. Ilmaisen palautuksen yhteydessä tarjottujen lisäpalveluiden (toimitus, asennus, asiantuntijapuhelut jne.) kustannuksia ei palauteta Ostajalle.

3.8. Kun tuote on palautettu Myyjälle, tuote tarkastetaan 15 kalenteripäivän kuluessa sen selvittämiseksi, onko tuote oikeutettu ilmaiseen palautukseen. Kun Myyjä vahvistaa, että tuote ei ole vaurioitunut ja se täyttää ilmaisen palautuksen vaatimukset, tuotteesta maksettu summa palautetaan Ostajalle 15 kalenteripäivän kuluessa tarkastuksesta.

3.9. Virheellisen ja/tai huonolaatuisen tuotteen palautuksen yhteydessä Myyjä sitoutuu ottamaan vastaan tällaiset tuotteet ja korvaamaan ne vastaavilla tuotteilla tai palauttamaan Ostajan pyynnöstä tuotteesta maksetun summan.

4. OSTAJAN VELVOLLISUUDET

4.1. Ostajan on maksettava tavaroiden hinta ja niiden toimitus sekä muut maksut (jos ne on mainittu sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä) ja hyväksyttävä tilatut tavarat. Ostaja voi maksaa tuotteista usealla tavalla: internetissä pankin kautta, johon verkkokaupassa annetaan linkki (jos Myyjä on tehnyt vastaavan sopimuksen Ostajan pankin kanssa); kun tehdään maksua ennakkomaksulaskun mukaisesti; kun on tehty leasingsopimus; kun on maksettu täysi rahasumma kaupassa; Ostaja voi myös maksaa tuotteista käteisellä tai pankkikortilla (ei mahdollista American Express -korteilla) tuotteita toimittavalle kuljetusyhtiölle - tämä menetelmä koskee vain varastossa säilytettäviä vakiokassakaappeja, eikä se koske Ostajan tilauksesta valmistettuja tuotteita.

4.2. Jos Ostajan rekisteröintilomakkeessa annetut tiedot muuttuvat, Ostajan on päivitettävä ne välittömästi.

4.3. Ostajan tulee vahvistaa maksutilaus Ostajan verkkopankissa, johon verkkokaupassa annetaan linkki (jos Myyjä on tehnyt vastaavan sopimuksen Ostajan pankin kanssa) tai tehdä maksu muusta pankista. Jos Ostaja maksaa tavarat ennakkomaksulaskulla, hänen on tehtävä maksu ennen ennakkomaksulaskun erääntymistä. Jos Ostaja ei suorita maksua määräajan kuluessa, maksutilausta ei vahvisteta tai Myyjälle ei ilmoiteta erillisellä sähköpostilla maksun tekemisestä, Myyjällä on oikeus katsoa, että ostaja on kieltäytynyt tavaran osto- ja myyntisopimuksesta ja peruuttaa tilaus.

4.4. Tuotteen ostamisen jälkeen Ostajan tulee noudattaa kaikkia Myyjän menettelyohjeita ja käyttää tuotetta tiukasti toimitettujen käyttöohjeiden mukaisesti. Muussa tapauksessa Myyjä ei ole vastuussa tuotevioista, turvallisuustasosta tai tarjoa Valmistajan takuita.

4.5. Ostajan on noudatettava muita Liettuan tasavallan sääntöjen ja lainsäädännön määräämiä vaatimuksia.

5. MYYJÄN OIKEUDET

5.1. Jos Ostaja yrittää vaikuttaa verkkokaupan toimintaan tai vakaaseen toimintaan haitallisesti, Myyjä voi ilman varoitusta rajoittaa, keskeyttää (lopettaa) hänen pääsynsä verkkokauppaan eikä ole vastuussa Ostajalle aiheutuneista menetyksistä.

5.2. Myyjä varaa oikeuden yksipuolisesti muuttaa näitä Ehtoja julkaisemalla ne verkkokaupan verkkosivuille. Muutokset astuvat voimaan julkaisupäivästä alkaen ja koskee kaikkia julkistamisen jälkeen suoritettuja tapahtumia.

5.3. Verkkosivuston tekstit ja grafiikat on suojattu tekijänoikeuslailla ja Liettuan tasavallan vastaavilla oikeuksilla, ja niitä voidaan kopioida ja tulostaa (paitsi kolmansille osapuolille kuuluvat tiedot). Jos kuitenkin julkaiset (lainaat) tämän verkkosivuston sisältöä tai osia siitä, tiedon ensisijainen lähde (eli tämä verkkosivusto ja kirjoittaja) on ilmoitettava.

5.4. Myyjällä on muita Ehtojen ja Liettuan tasavallan lakien mukaisia oikeuksia.

6. MYYJÄN VASTUUT JA TAKUUT

6.1. Myyjä sitoutuu luomaan olennaiset olosuhteet, jotta Ostaja voi käyttää verkkokaupan tarjoamia palveluja oikein.

6.2. Myyjä sitoutuu noudattamaan näissä Ehdoissa asetettuja vaatimuksia.

6.3. Myyjä takaa tuotteiden laadun.

7. TUOTTEIDEN TOIMITTAMINEN

7.1. Tuotteet toimitetaan ja puretaan ilmaiseksi Suomessa Ostajan ilmoittamaan toimituspaikkaan rakennuksen etuovelle. Jos rakennuksen tai muun Ostajan määrittelemän paikan viereen ei pääse ajoneuvolla, lasti puretaan lähimpään paikkaan, johon ajoneuvo pääsee.

7.2. Kuljetuspalvelu on saatavilla Ostajan pyynnöstä. Tästä neuvotellaan henkilökohtaisesti sähköpostitse.

7.3. Jos tavaroiden paino ei ylitä 30 kg, tavarat kannetaan Ostajan osoittamaan rakennukseen, jossa tavarat puretaan veloituksetta.7.3. Jos tuotteen paino ylittää 30 kg, veloitetaan toimitusmaksu, joka määritetään tuotteen painon ja toimituspaikan mukaan.

7.4. Tuotteiden toimituspalvelu tilataan erikseen ennen tuotteiden ja valittujen palvelujen maksamista. Jos tuotteen paino ylittää 30 kg, tuotteen toimituspalvelun maksaa Ostaja. Myyjän määrittelemissä yksittäistapauksissa toimituspalvelut maksaa Myyjä.

7.5. Tuotteen asennuspalvelu tilataan erillisesti, eikä se sisälly hintaan.

7.6. Tuotteiden toimituksen yhteydessä Ostajan tai Ostajan edustajan on tarkistettava pakkauksen kunto sekä tuotteiden määrä, laatu ja luokittelu yhdessä kuljetusyrityksen edustajan kanssa.

7.6.1. Ostaja tai Ostajan edustajan ei tule ottaa vastaan tavaraa, jos pakkauksessa todetaan vikoja tai jos tavaroiden määrä, laatu ja luokittelu poikkeavat tilatusta. Tässä tapauksessa kuljetusyrityksen edustajan ja Ostajan tai Ostajan edustajan on yhdessä kirjattava ylös rikkomukset, otettava rikkomuksista kuva ja täytettävä vapaamuotoinen rikkomusraportti, jonka vastaanottaja ja kuljetusyrityksen edustaja allekirjoittavat.

7.6.2. Kun Ostaja tai Ostajan edustaja hyväksyy lähetyksen ja allekirjoittaa kuljetusyrityksen edustajan elektronisen tai paperisen toimitusvahvistuksen kommentoimatta, lähetyksen katsotaan olevan hyvin pakattu ja tavaroiden määrä, laatu ja luokittelu vastaavat Osto- ja myyntisopimuksen vaatimuksia ja että tietojenkeruulaitteessa tai paperisessa toimitusvahvistuksessa määritellyt lisäpalvelut on toteutettu asianmukaisesti, ellei toisin todisteta.

7.7. Kun tavarat on toimitettu ja siirretty Ostajan ilmoittamaan osoitteeseen, tavarat katsotaan luovutetuksi Ostajalle riippumatta siitä, hyväksyykö tavarat Ostaja vai joku muu, joka vastaanottaa tavarat määritetyssä osoitteessa. Jos tuotteita ei toimiteta suunniteltuna toimituspäivänä, Ostajan on ilmoitettava Myyjälle välittömästi, mutta viimeistään seuraavana päivänä tuotteiden suunnitellusta toimituspäivästä.

7.8. Jos Ostaja ei ota tavaroita vastaan, tulee Ostajan ilmoittaa vastaanottajan tiedot tilauksen toimitustietoja täytettäessä.

8. VASTUU

8.1. Ostaja vastaa rekisteröitymislomakkeessa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Ostaja on vastuussa rekisteröintilomakkeessa annettujen virheellisten tai epätäsmällisten tietojen seuraamuksista.

8.2. Liettuan tasavallan lainsäädännön määräämän menettelyn mukaisesti osapuolet ovat vastuussa verkkokaupan kautta tehdyn osto- ja myyntisopimuksen rikkomisesta.

8.3. Myyjä ei ole vastuussa muiden yritysten verkkosivustolla annetuista tiedoista, vaikka Ostaja käyttäisi kyseisiä verkkosivustoja Myyjän verkkokaupassa olevien linkkien kautta.

8.4. Ostajan käyttämän tietokoneen tai matkapuhelimen näytön ominaisuuksista johtuen myyjä ei ole vastuussa, jos tuotteen väri, muoto tai muut parametrit verkkosivuilla eivät vastaa tuotteen todellista kokoa, muotoa tai väriä.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

9.1. Painamalla tilausvahvistuspainiketta Ostaja vahvistaa, että hän ja hänen edustajansa (Ostaja on saanut edustajansa suostumuksen) suostuvat toimittamaan Myyjälle henkilötietonsa Ehdoissa ja rekisteröintilomakkeessa määrätyllä tavalla eikä vastusta sitä, että Myyjä käsittelee Ostajan ja/tai hänen edustajansa toimittamia henkilötietoja verkko-ostoksien tarkoituksiin.

9.2. Myyjä sitoutuu olemaan siirtämättä henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman Ostajan suostumusta, paitsi Liettuan tasavallan lakien edellyttämissä tilanteissa.

9.3. Painamalla tilausvahvistuspainiketta Ostaja vahvistaa, että hän ja hänen edustajansa (Ostaja on saanut edustajansa suostumuksen) suostuvat esittämään Myyjälle ja/tai tavaraa Myyjän ohjeistuksesta toimittavalle kolmannelle osapuolelle yhden seuraavista henkilöllisyystodistuksista noutaessaan tavaroita noutopaikasta: passi, henkilöllisyyskortti, uudenmallinen ajokortti, Ostajan ja/tai hänen edustajansa tunnistamiseksi verkko- ostosta varten. Ostaja vahvistaa myös, että hän ja hänen edustajansa (Ostaja on saanut edustajansa suostumuksen) suostuvat siihen, että tavaroita noudettaessa noutopaikasta Myyjä ja/tai tavarat Myyjän ohjeistuksen mukaisesti toimittanut kolmas osapuoli allekirjoittavat Ostajan ja/tai hänen edustajansa asiakirjan toimittamisen ja käsittelevät näitä tietoja (mukaan lukien mutta ei rajoittuen tietojen välittäminen Myyjälle) verkko-ostoksia varten.

9.4. Painamalla tilausvahvistuspainiketta Ostaja vahvistaa, että hän (jos Ostaja on luonnollinen henkilö) ja/tai hänen edustajansa ovat tietoisia oikeudestaan tutustua Myyjän käsittelemiin henkilötietoihinsa ja niiden käyttötarkoituksesta, oikeudestaan lain vastaisen käsittelyn tapauksessa vaatia henkilötietojensa oikaisemista, tuhoamista tai käsittelyn keskeyttämistä sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä mihin tahansa tarkoitukseen.

9.5. Painamalla tilausvahvistuspainiketta Ostaja vahvistaa, että hän ja/tai hänen edustajansa ovat tietoisia oikeudestaan kieltäytyä luovuttamasta henkilötietojaan, mutta ymmärtävät, että henkilötiedot ovat tarpeellisia ja välttämättömiä Ostajan ja/tai Ostajan edustajan tunnistamiseksi verkko-ostoksia varten, ja tätä sopimusta ei voida tehdä ja/tai panna täytäntöön ilman henkilötietojen antamista ja/tai suostumusta niiden käsittelyyn verkko-ostoksia varten.

10. TIETOJEN LÄHETTÄMINEN

10.1. Myyjä lähettää kaikki ilmoitukset Ostajan rekisteröintilomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.

10.2. Ostaja lähettää kaikki viestit ja kysymykset Myyjän verkkokaupan "Ota yhteyttä" -osiossa ilmoitettuun osoitteeseen.

11. LOPPUSÄÄNNÖKSET

11.1. Nämä ehdot eivät rajoita Liettuan tasavallan lainsäädännön mukaisia Ostajan (käyttäjän) oikeuksia, mukaan lukien sopimattoman laatuisen tuotteen tai palvelun ostamisen jälkeen.

11.2. Kaikki osto- ja myyntisopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät riidat ostajan ja myyjän välillä ratkaistaan neuvotteluteitse. Jos sopimukseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Liettuan tasavallan lainsäädännön määräämien menettelyjen mukaisesti.

SAFFORT NORTHERN EUROPE